Varför kan jag inte registrera min katt förrän efter årsskiftet?

Det datum som lagen börjar gälla är också det datum som Jordbruksverket har rätt att börja föra registret. I praktiken innebär det att det inte är rimligt att alla kattägare ska registrera sin katt samma dag som lagen börjar gälla. Det är däremot viktigt att alla kattägare inom en rimlig tid ser till att registrera sin katt. Det är viktigt att påpeka att det långsiktiga syftet med lagen är att säkerställa att alla katter har ett hem som kan tillgodose deras behov och ett bra liv i enlighet med djurskyddslagen. Lagens syfte är därmed mer långsiktigt än att alla katter ska vara registrerade den 1 januari.

Varför öppnar ni först den 2 januari och inte den 1 januari?
Det valet har vi gjort för att kunna säkerställa att öppnandet av e-tjänsten ska gå så smidigt som möjligt för kattägarna. Det är alltid en risk att saker går fel när man sjösätter en ny tjänst och för att kunna hantera eventuella problem på bästa sätt väljer vi därför att öppna tjänsten på en vardag då vi har personal på plats. Alternativet hade varit att bemanna upp fullt med personal på nyårsdagen den 1 januari och det ser vi hade varit en alltför kostsam lösning i förhållande till den nytta det hade gjort. Vi hoppas att alla kattägare ska ha tålamod att vänta till den 2 januari.
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.