Varför kan jag inte lägga till min häst trots att jag har registrerat arten på min anläggning?

Om du efter att ha registrerat häst på din anläggning inte ser fliken Hantera hästindivider när du återigen loggar in i e-tjänsten Registrera anläggning (Anmäla djurhållning) kan det bero på något av följande:
  • Du kan avvakta något med att registrera dina hästar till dess att uppgifterna i centrala hästdatabasen är helt enliga med hästarnas UELN-nummer. Den 27 april är det beräknat att uppgifterna ska vara uppdaterade och det ska gå att lägga till hästar igen, fram till dess är det stängt för att lägga till hästar. 
  • Har du skrivit att anläggningen ska gälla från ett datum framåt i tiden kommer du inte kunna lägga till hästindividerna med en gång. Det är först när det datumet infaller som det går att lägga till hästindivider på anläggningen.
  • Något i din registrering av anläggning behöver hanteras manuellt av Jordbruksverket. En anledning kan vara att du t.ex. lämnade ett meddelande i samband med din anmälan. Du behöver då logga in vid ett senare tillfälle och registrera vilka hästar du håller på din anläggning.

    Du får tyvärr inget meddelande när handläggningen av din anläggning är klar utan märker det när du loggar in i e-tjänsten och ser fliken Hantera hästindivider i det gröna fältet långt upp på sidan.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.