Vad räknas som anlagd väg?

Jordbruksverket definierar anlagd väg så här:

En allmän väg är alltid en anlagd väg.

Andra vägar är anlagd väg om vägen är avsedd för biltrafik, till exempel om den är belagd med material som asfalt eller grus, eller om den leder till en bostad.

En skogsbilväg som du skulle kunna köra bil på, men som inte är avsedd för att användas för biltrafik, är inte en anlagd väg. Om du ska använda sådana vägar måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket.

Inom den smittade zonen för afrikansk svinpest är det tillåtet att köra bil, cykla och promenera på anlagda vägar.


Här kan du läsa vår samlade information om afrikansk svinpest

För att hålla dig uppdaterad om läget kan du prenumerera på sidan. Du får då automatisk avisering när sidan uppdateras.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.