Vad innebär det att Stalljournalen på CDB Internet har upphört?

Den 28 mars 2019 upphörde Stalljournalen på CDB Internet. Det innebär att det inte längre förs in några uppgifter till Stalljournalen.

Sedan den 21 januari 2016 behöver du inte ha någon separat Stalljournal när du rapporterar elektroniskt till CDB. Det räcker med att du rapporterar till CDB.

Rapportera fler händelser
Det du behöver tänka på om du inte har någon annan stalljournal är att du behöver rapportera några fler händelser till CDB, som du tidigare bara behövde skriva i din stalljournal. Det du behöver rapportera mer är:
  • Om du flyttar djur mellan dina egna produktionsplatser oavsett om de ligger inom samma eller i en angränsande kommun.
  • Om du flyttar djur tillfälligt mellan egna produktionsplatser räcker det att rapportera djuren Tillfälligt ute och Åter från tillfälligt ute. Du behöver inte rapportera djur Tillfälligt inne när det gäller flytt mellan egna produktionsplatser.
  • Om du tar emot djur från en annan djurhållare ska du rapportera djuren Tillfälligt inne. När djuren lämnar din produktionsplats så ska du rapportera dem Åter från tillfälligt inne.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för att inte behöva föra någon separat stalljournal.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.