Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad innebär Fel 265? Vilken grödkod ska jag välja?

Hej!
Jag har fått följande kommentar som anger fel.
 • Fel nr 265: Du har sökt utbetalning för kompensationsstödet för grovfodergröda på ett eller flera skiften men du har inte fyllt i att du har djurhållning. Om du inte har djur ska du inte söka utbetalning för kompensationsstödet på skiften med grovfodergrödor i kompensationsområde 6-12. GÖR SÅ HÄR: Ta bort krysset i rutan för kompensationsstödet på skiften i kompensationsområde 6-12 där du har angett grovfodergröda 6, 48, 49, 50, 52, 53, 61 eller 80. Kryssrutan för kompensationsstödet hittar du under fliken Karta och Skiften, menyn Ange gröda och stöd. Om du har djur, ska du istället fylla i uppgifter om djuren i fliken Övriga uppgifter, underfliken Uppgifter för ansökan om djurbaserade stöd.
Jag har angett grödkod 50 och 60.
Grödkod 50 är Slåtter och betesvall på åkermark. Grödkod 60 är träda. Jag har aldrig sökt kompensationsstödet på skiften med grovfodergrödor. Eller, missuppfattar jag vad ni menar med grovfodergrödor?
Jag har 4.25 ha gammal åkermark som för många år sedan plöjts och såtts råg och havre på. Senare användes åkerarealen gräsbeväxt som bete och skördat foder till både kor och får. Nu finns inga djur kvar. Jag slår av ängarna för att förhindra att åkrarna växer igen och håller områdena runt om åkrarna och dikena öppna från sly och träd. Jag söker gårdsstödet.
När jag försöker ändra till Grödkod 60 – Träda så måste jag också välja ”Vad jag skall odla på marken”.
Följande alternative ges: Bevuxen, Svart, Insådd för vilt och Insådd för pollinatörer.
Vad betyder Bevuxen, Svart, Insådd för vilt och Insådd för pollinatörer??
Vilken Grödkod skall jag välja?
Tacksam för svar så snart ni kan då jag håller på med ansökan.
Finns det ett telefonnummer man kan navända och prata med er. Det här systemet är lite väl komplicerat och tungrott.
Med vänlig hälsning,

Claes-Göran Sandström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Claes-Göran!

  Antagligen är rutan för utbetalning i Kompensationsstödet ibockad för de skiften där du söker grödkod 50. För att få bort varning 265 får du gå in på de skiften du sökt grödkod 50 på och sen gå in på Ange gröda och stöd. Där får du sen bocka ur rutan för utbetalning för Kompensationsstödet. Eftersom du inte har några djur kan du inte få utbetalt för grödkod 50 i stödområde 6-12.

  Alternativt kan det vara att du har kvar ditt gamla PPN i ansökan. För att ta bort det får du gå in under Övriga uppgifter och sen under Djurbaserade stöd och plocka bort, ifall du har kvar ett gammalt, PPN som inte är aktuellt.

  Vad gäller grödkod 60, träda, så ska du fylla i vad för typ av träda du har. Välj bevuxen träda ifall marken är bevuxen med till exempel vallgräs eller naturaliserad flora. Om det är barjord och du till exempel har plöjt och jordbearbetat marken väljer du svartträda. Har du sått in trädan med en grödblandning särskilt anpassad för vilt eller pollinatörer så kan du välja det.

  Har du fler frågor kan du komma i kontakt med din Länsstyrelse på telefonnummer 0771- 67 00 00.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Birgitta Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.