Vad händer om jag inte registrerat uppgifter om min anläggning i tid, senast den 1 oktober 2021?

Du som inte registrerat din anläggning senast den 1 oktober, tänk på att göra det så snart som möjligt. Det behövs för att de djur som finns hos dig ska få flytta till en annan anläggning. Du får också bara ta emot djur som kommer från en registrerad anläggning.

Ska du flytta en häst eller annat djur till eller från andra länder är registreringen en förutsättning för att kunna få ett hälsointyg. Annars riskerar djuret att fastna vid en gränsstation.

Varför ska jag göra den här registreringen?
Du ska registrera anläggningen och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott och andra händelser som kan påverka både dig och andra djurhållare.

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

Skickade du in din registrering i tid, men vi håller på att utreda den, uppfyller du ändå kravet på registrering. Här kan du läsa mer om detta.

Kan det bli några påföljder om jag inte gjort registreringen?
Reglerna är förhållandevis nya och alla detaljer kring hur de ska hanteras i praktiken är ännu inte klara. Det kan bli aktuellt längre fram att förelägga personer som inte har registrerat sin anläggning och att det kan komma att förenas med vite.

Här hittar du e-tjänsten där du registrerar din anläggning
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.