Vad händer om jag inte registrerar min katt?

Ett syfte med lagen är att det ska bli lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare. Om din katt är omärkt och oregistrerad är det svårare att återförena den med dig om den springer bort.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen om märkning och registrering efterlevs. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan länsstyrelsen förelägga om vite i syfte att få kattägaren att efterleva lagen.

Här på vår webbplats hittar du mer information om registrering av katter.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.