Vad händer om en arrendator inte vill lämna tillbaka stödrätterna?

Det är bra att skriva ett avtal när det gäller arrenden och förutom användandet av marken även skriva in vad som ska hända med stödrätterna om de ingår i arrendet. Om det är några oklarheter när arrendet tar slut, eller om arrendet inte sköts som man kommit överens om, kan man då hänvisa till avtalet.

I vår e-tjänst (som ligger under Mina sidor) för att föra över stödrätter kan man välja att hyra ut stödrätter till någon annan. Då kan den personen som hyr dem endast lämna tillbaka dem till ägaren av stödrätterna. Stödrätter är inte knutna till en viss mark och förs därför inte över automatiskt när marken byter lantbrukare.

Om någon av parterna inte håller avtalet, eller inte vill lämna tillbaka stödrätter, blir det en civil tvist mellan er. Då kan det vara bra att ta hjälp av en konsult eller advokat för att reda ut vad som ska gälla. Finns det inget avtal blir det svårare att kräva tillbaka stödrätterna eftersom de tillhör personen och inte marken.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.