Vad gör vi för att Sverige ska fortsätta vara rabiesfritt?

Många människor flyr nu från kriget i Ukraina. EU:s medlemsländer gör mycket för att hjälpa dem och det gäller även de sällskapsdjur som reser tillsammans med sina ägare.

Att behålla Sverige rabiesfritt är väldigt viktigt för både vår och våra sällskapsdjurs långsiktiga säkerhet. Därför är det viktigt att vi i samband med att vi hjälper människor på flykt, även upprätthåller ett bra smittskydd. Det gör vi genom att vi tillsammans hjälps åt med att se till att de djur som kommer till Sverige kontrolleras.

 • Vad ska djurägare göra vid gränsen?
  När djurägare kommer till gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till personal på plats.

 • Vad händer om man inte har stannat vid gränsen?
  Om ett sällskapsdjur från Ukraina har kommit in i Sverige utan att ha kontrollerats vid gränsen ska man så fort som möjligt kontakta en veterinär.

 • Vad händer när ett djur har kontrollerats vid gränsen eller av veterinär?
  Oavsett om djuret kontrolleras vid gränsen eller av veterinär görs en bedömning i varje enskilt fall. Det kan handla om att djuren ID-märks, får blodprover tagna eller att de sätts i tillfällig isolering i väntan på att smittskyddet är säkrat.

  Vi hoppas att du som hjälper människor på flykt och deras sällskapsdjur har överseende med att detta kan hända. Det är en del i att kunna hjälpa dem så bra som möjligt samtidigt som vi värnar om andra djur och människor i deras närhet.

 • Kostar ett veterinärbesök i samband med införsel av sällskapsdjur från Ukraina något?
  Veterinärbehandling och eventuell isolering som Jordbruksverket har beslutat om är kostnadsfri.

  Annan veterinärbehandling samt utfärdande av pass för sällskapsdjur är inget som Jordbruksverket betalar för.

 • Hur ser vi på rabiesvaccination?
  Det förekommer åsikter om att Sverige borde vaccinera djur från Ukraina mot rabies. Vaccin är inte ett botemedel utan måste för att ge skydd, ges innan ett djur smittas. Därför är tillfällig isolering den åtgärd vi har för djur som kommer in med okänd vaccinationsstatus. Här kan du läsa mer om om varför vi inte rabiesvaccinerar eller rabiestestar vid gränsen: Varför vaccineras och rabiestestas inte sällskapsdjur från Ukraina vid gränsen?

  När det gäller svenska hundar och katter bedömer vi att rabiesrisken vid införsel av sällskapsdjur från Ukraina inte ökar på ett sådant sätt att det skulle vara motiverat att vi generellt rekommenderar vaccination av svenska hundar och katter.

 • Funderar du på att försöka hjälpa hundar och katter från Ukraina genom att ta dem till Sverige?
  Många funderar nu på att försöka hjälpa andras hundar och katter eller djur från Ukraina vars ägare och ursprung är okända. Detta avråder vi från, läs mer här: Funderar du på att försöka hjälpa hundar och katter från Ukraina genom att ta dem till Sverige? 

Här hittar du vår samlade information om de frågor Jordbruksverket hanterar.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.