Till senaste kommentaren

Utevistelse för häst - vad gäller för sommarhalvåret?

Hästar som går ute dygnet runt under sommarhalvåret, måste de ha tillgång till skugga?

Kommentarer

  • Hej Karin!

    I Djurskyddslagen (2018:1192) står det att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (2 kap. 1 §). I Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (SJVFS 2019:17) står det att hästar ska hållas så att de utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans (2 kap. 13 §).

    I grunden betyder detta att hästar varken ska behöva frysa eller bli så varma att de behöver svettas i vila för att göra sig av med överskottsvärme. Detta innebär att det kan krävas tillgång till skydd/skugga utomhus sommartid om hästarna annars riskerar att bli för varma.


    Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.