Undantag från vissa regler i förgröningsstödet 2022 – inga ändringar i SAM-ansökan krävs

Under 2022 får du använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar förgröningsstödet.

Undantagen innebär att:
  • Mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling och kommer ändå att räknas som träda vid beräkningen av diversifieringsvillkoret.
  • Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling och ändå ligga till grund för att uppfylla villkoret om ekologiska fokusarealer.
  • Användning av växtskyddsmedel tillåts på arealen.
Observera att blommande träda och obrukade fältkanter inte räknas in i detta undantag.

Inga ändringar i SAM-ansökan
Du ska inte ändra något i din SAM-ansökan. Du behöver fortfarande uppfylla kraven i förgröningsstödet. Därför ska du anmäla minst 5 procent ekologisk fokusareal och trädan ska fortfarande anmälas som träda för att räknas som en egen gröda i ansökan.

Träda och kompensationsstöd
Du som har anmält träda i ansökan och söker kompensationsstöd behöver fortfarande uppfylla villkoren som gäller för kompensationsstödet.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.