Transport av kycklingar till slakt

Vad gäller för en chaufför som kör kycklingar till slakt.
Chaufförer på ett åkeri har lite egna åsikter och uppfattningar.

En förare åker och lastar slaktkycklingar. Han gör lastningen själv.
Kör sedan till slakteriet.
Lossar kycklingarna där.

Är det tillåtet för föraren att ta rast enligt kör- och vilotidsreglerna under denna perioden?
Chaufförerna hävdar att de inte får det.
En chaufför får köra i 4 timmar och 30 minuter, därefter skall han ha 45 minuters rast.
Enligt vägarbetstidslagen får man arbeta i högst 6 timmar utan rast.

Berth Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Berth!

    Enligt våra transportföreskrifter så ska transport av djur ska ske utan dröjsmål. En sändning av djur får inte hållas kvar under transporten såvida det inte är nödvändigt för att skydda de transporterade djurens eller andra djurs hälsa eller av andra skäl som transportören inte råder över. Om en sändning av djur måste hållas kvar i mer än två timmar ska lämpliga åtgärder vidtas för djurens skötsel och vid behov ska urlastning och förvaring ske.

    Det finns också en bestämmelse som säger att transport till slakt inte får ta mer än 8 timmar.

    Men samtidigt så måste en chaufför få ta rast, annars kan ju välfärden för djuren ändå riskeras om chauffören blir trött och okoncentrerad. Men transporten ska normalt inte vara längre än 8 timmar.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.