Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tillstånd för hunddagis

Hej! Jag försökte läsa på er hemsida om vad som gäller för de som bedriver hunddagis men jag tyckte information var motstridig varvid jag önskar ett förtydligande. Det står i ena stycken att den som "förvarar eller utfodra mer än 4 hundar till exempel hunddagis skall ansöka om tillstånd" , det stycket tolkar jag som att en enskild utan tillstånd får bedriva en verksamhet så som hunddagis utan tillstånd medan det i nästa stycke står "yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar eller har yrkesmässig hunduppfödning ska ansöka om tillstånd" den punkten tolkar jag som att du oavsett antal hundar skall ansöka om tillstånd för hunddagiset.

Så min fråga lyder: behöver en enskild som bedriver ett hunddagis mot betalning ha något form av tillstånd om antalet hundar är 3 eller mindre? Mvh JonnaJonna Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Jonna!
  I 16 § Djurskyddslagen står följande;

  16 § Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning
  1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
  2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
  3. föder upp pälsdjur.

  Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd.
  Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
  1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,
  2. undantag från första stycket. Lag (2008:660).
  Det innebär att alla verksamheter som är yrkesmässiga kräver tillstånd oavsett antal djur verksamheten har.
  I Statens jordbruksverks föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur; saknr. L 120 kan du se vilka verksamheter som ska anses vara av större omfattning (och där kommer antal djur in)
  Föreskriften kan du hitta här.

  Det är alltid länsstyrelsen i det län där djuren befinner sig som gör bedömningen om vilka tillstånd som krävs för varje enskild verksamhet/djurhållare.
  Carin Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.