Temperatur i kostall

Vad är lägsta godkännda temperatur i ett ko stall och vad är en rekomenderad temperatur?

Kommentarer

 • Hej Hilda!

  Det finns inga föreskrifter som anger lägsta eller rekommenderad temperatur i stallar för nötkreatur. Det beror på att de kritiska temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer såsom djurets vikt, djurets hälsa, utfodringsintensitet, lufthastighet, luft-fuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen samt djurens möjlighet till rörelse.

  I 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:18) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. står att istället att stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort).

  Djuren har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen och uppåt av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den undre kritiska temperaturen måste djuren öka sin ämnesomsättning och äta mer foder för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska temperaturen kommer djurens kropps-temperatur att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme.

  I 5 kap. 5 § (samma föreskrift som ovan) anges dock att i värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 90. I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.