Till senaste kommentaren

Ta emot häst från oregistrerad anläggning

Hej, vi har registrerat vår hästanläggning enligt den nya förordningen som börjar gälla den 21 april. Då vi har SE- nummer sedan innan (får) var det inga problem att även lägga till och ange hästverksamhet och individer. Vi tar emot ett fåtal inackorderingar och min fråga rör hur vi, efter den 21april, ska agera om en hästägare vill hyra en plats hos oss men tidigare har haft hästen på en oregistrerad anläggning? Vad jag förstår kan vi då inte ta emot hästen? Så funkar det ju med fåren redan i nuläget men fårägare verkar vara mer medvetna om detta än  hästägare.
Alltså är frågan; hur råder vi en hästägare som vill hyra plats på vår anläggning om den anläggning hästen kommer ifrån inte är registrerad? Vi har fått ta emot flera frågor från oroliga hästägare som nu letar stallplats där deras häst blir registrerad.
Madelaine

Kommentarer

 • Hej Madelaine!

  Ni kan råda hästägarna att se till att platsen där deras häst hålls på är registrerad samt att deras häst blivit inregistrerad på platsen. Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.
  Sara Kundtjänst
 • Okej. En anläggning ka bara ta emot hästar som sedan tidigare stått på en annan redan registrerad anläggning. Var ska den hästägare ta vägen med sin häst om den hittills stått på en gård som inte vill registrera anläggningen och alltså per definition måste avhysa de som hittills varit hyresgäster? Följer man resonemanget måste ju slutsatsen bli att den hästen inte längre får stå någonstans. Då lär det bli en del hästar som måste somna in i förtid. Eller?
  Charlotte Eklund
 • Tack Charlotte, jag menar precis som du att hästägare utan egen anläggning hamnar i kläm när registrade anläggningar inte kan eller vågar ta emot en häst som kommer från en oregistrerad anläggning (där det då inte varit tillåtet att ha hästen) Jag efterfrågar tydligare information om vem som bär ansvaret vid en sådan situation.
  Madelaine
 • Undrar om vi får något svar i den här tråden eller om man måste lyfta frågan i en ny tråd? Vad tror du, Madeleine?
  Charlotte Eklund
 • Hej Charlotte och Madelaine!

  Sista datum att registrera en plats där hästar hålls är flyttat fram till den 1 oktober så det finns fortfarande tid kvar för de som håller hästar att registrera sina platser/anläggningar.

  I och med den nya djurhälsoförordningen (AHL) så ska alla platser där man håller hästar vara registrerade och alla de hästindivider som hålls på platsen i 30 dagar eller mer, ska vara registrerade där.

  Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.

  Den som inte registrerar sin anläggning riskerar att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

  Det finns förslag om sanktioner i utredningen om ny svensk djurhälsolag, men dessa är ännu inte beslutade.
  Mer information finns på regeringens webbplats.

  Direktlänk, En samlad djurhälsoreglering, SOU 2020:62, del 1 sidan 104-105
  Sara Kundtjänst
 • Hej Sara, jag är helt på det klara med det du skriver. Jag tolkar det som att jag som ägare till registrerad anläggning kommer behöva kräva blivande inackorderade hästägare på uppgifter (anläggningsnr) om hästens tidigare vistelseplats innan jag kan ta emot hästen här. Dvs i likhet med hur det sedan länge fungerat med fåren, där vi ju bara kan köpa sälja eller inhysa djur som kommer från eller ska till en gård med SE-nr.

  Som jag skrev i mitt första inlägg så upplever jag en oro och frustration hos många hästägare som inte själva äger/ansvarar för sitt stall. De är i en beroendeställning där ansvaret helt ligger på stallägaren. Även om hästägaren i ett senare skede vill flytta sin häst till en registrerad anläggning kan det ju bli problem om ingen registrerad anläggning vill ta emot hästen då det är oklart varifrån den kommer (dvs stått på en oregistrerad anläggning).

  Jag förstår syftet med den nya lagen och jag tycker dessutom att den är bra. Samtidigt förstår jag till fullo oron hos hästägare som inte själva förfogar över anläggningen deras häst står på. Jag förstår att du/ni inte kan ge mer utförlig information i dagsläget men lämna gärna mina och Charlottes synpunkter vidare, inte minst för att ge svar till alla dessa hästägare utan eget stall

  Jag lämnar med detta diskussionen. Tack för ovan lämnade svar och kommentarer.
  Madelaine
 • Hej Madelaine,

  När du tar in en häst från en annan anläggning, som ska vara hos dig i 30 dagar eller mer, så behöver du inte ange den förra anläggningens nummer (så som det är vid förflyttning av får och get) utan du registrerar in hästen med hästens UELN-nummer. Då avregistreras den automatiskt från den tidigare anläggningen om den var registrerad där.

  Så länge som du registrerar din anläggning och registrerar in de hästindivider som finns där så har du gjort det du kan och har ansvar för.

  De som har en anläggning och inte registrerar in den eller hästindividerna på platsen korrekt, ska du inte heller ha dina djur hos eftersom de då inte följer regelverket. Det är viktigt att skriva avtal mellan parterna så det är tydligt vem som ansvarar för registreringen av djuren på platsen.

  Förstår er oro för att detta kommer att skapa problem för de som har sina hästar i stall som de själva inte står som aktörer på. Vi har tagit era synpunkter vidare och förstår att det blir mycket frågor och funderingar nu i början.

  Ha en fortsatt fin dag.
  Sara Kundtjänst
 • Tusen tack för ett svar som känns förankrat i den verklighet som vi befinner oss i. Det rätade ut många frågetecken från min sida.
  Charlotte Eklund
 • Hej Sara!
  Du skriver att en häst som skrivs in under en anläggning automatiskt avregistreras från sin förra anläggning. Kommer historiken av vilka anläggningar en häst har varit registrerad på tidigare i sitt liv finnas kvar? Kan dessa uppgifter begäras ut?

  Undrande
 • Hej signaturen Undrande!

  Historik om var hästen varit finns sparat hos oss. Uppgifterna i Hästregistret är allmänna handlingar som kan lämnas ut om det inte råder sekretess. Vi gör alltid en bedömning om vi kan lämna ut uppgifterna eller inte.
  Lena Kundtjänst
 • Om jag säljer min häst till någon som inte registrerar den blir den då kvar på min anläggning?
  Kobonde
 • Hej!

  Om den inte registreras in på den nya anläggningen kan du ändå avregistrera den från din anläggning.
  Lena Kundtjänst
 • Hej, vad händer när jag avregistrerar/tar bort en häst som flyttar från oss om den inte registreras på annan anläggning?
  Sker någon "utredning" var den finns eller försvinner den bara?
  Susanne
 • Hej Susanne!

  Vid en kontroll så kan kontrollanten se att hästen inte är registrerad på platsen där den hålls. Alla hästar finns hela tiden i vår centrala hästdatabas som samlar in alla uppgifterna som registreras av de godkända avelsförbunden och registerförande föreningarna. I databasen framgår det även om hästen är registrerad på en anläggning eller inte.

  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.