Till senaste kommentaren

Stöd för unga jordbrukare - har vi rätt till det?

Hej!

Vi har sedan 6 månader bott på en jordbruksfastighet med 6ha åker och 4ha skog. Vår vision är att bygga upp ett litet familjärt jordbruk där vi kan ha djur och använda foder från egna åkrar och förvalta skogen.

Vi har skickat in en ansökan om att fastigheten ska bli en näringsverksamhet, så att vi kan driva gården på ett tydligare sätt. Detta blir på hobbynivå så vi kommer båda fortsätta att ha heltidsjobb som inte har med gården att göra. Så just nu är det enda vi gör att ta hand om åkrarna genom att en bonde klipper, gör balar och får balarna av oss. Så i dagsläget är detta väldigt passivt men vi tar hand om det.

Vi är 28 år och uppfattar det som att vi har rätt till stöd för unga jordbrukare även om någon annan utför arbetet, stämmer det? Gäller samma regler oavsett om man har näringsverksamhet?

Vi förstår att stödrätter behövs för att ha rätt till stödet, men behöver vi ordna med stödrätter innan vi ansöker? eller söks stödrätterna i samband med ansökan om unga jordbrukare-stödet?

Vi äger 50/50 av gården, hur påverkar det om man ska visa på ägandeförhållandena? Jag kommer ansöka om stödet och står som ägare på maskiner mm, men gården ägs ju av oss båda. Hur ska man tänka då?

Kommentarer

 • Hej Julia!

  När man gör samansökan som privatperson är det den personen som står på ansökan som får stödet för ung jordbrukare. Ni får sedan själva dela upp stödet mellan er.

  Söker ni istället stödet i ett bolag anger ni båda två att ni söker stöd för ung jordbrukare och fyller i bådas personnummer i ansökan.

  Gör ni ansökan som privatperson ska ni vid en eventuell kontroll kunna visa upp att ni är ansvariga över verksamheten och att ni inte har haft jordbruksverksamhet tidigare utan är nystartade. Ni ska även kunna visa upp köpeavtal, ägarbevis eller leasingavtal för maskiner och gård samt fakturor och mötesprotokoll för att styrka ansvaret över jordbruksverksamheten. Då ska det vara okey att ta hjälp med arbetet på gården även om det är ni som söker stödet och är de ansvariga.

  Söker ni stödet i ett bolag som juridisk person måste ni skicka in bilagor till ansökan för att ansökan ska räknas som inkommen. Både underlag som visar hur ägandet är fördelat (till exempel kopia på aktieboken) och att delägaren har rätt att teckna firman (till exempel utdrag från Bolagsverket eller ett sammanträdesprotokoll).

  Samma regler gäller för privatpersoner och juridiska personer, det enda som skiljer är att dessa bilagor ska skickas in senast sista ansökansdag om de söker som juridisk person.

  Söker man gårdsstöd behöver man söka för minst 4 hektar jordbruksmark för att vara berättigad till stödet och ha stödrätter. Som jag förstår det är ni nystartade som jordbrukare och aldrig sökt stöd tidigare. Då har ni möjligheten att söka stödrätter ur nationella reserven som nystartade jordbrukare eller som unga jordbrukare. Stödrätter i nationella reserven ansöker man i SAM-internet i samband med att man gör sin SAM-ansökan.

  Svaret kommer från länsstyrelsen.
  Frida Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.