Till senaste kommentaren

Sprida gödselmedel utanför nitratkänsligt område

I informationen sprida gödselmedel utanför nitratkänsliga områden står det att: Du får inte sprida gödsel på ängs- eller betesmark, om det kan skada natur- och
kulturvärden.

Vem gör den bedömningen, om det skadar natur- och kulturvärden eller inte? Vänder man sig till länsstyrelsen för att stämma av om det finns särskilda inventerade värden på aktuell betesmark?
Kristin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Kristin!

    Detta kravet har precis nyligen ändrats och numera är det inte tillåtet att sprida gödsel på ängs- och naturbetesmarker oavsett någon bedömning av om natur- eller kulturvärden skadas. Vi ska ända på webbsidan som du hänvisar till.

    Din fråga kan däremot vara aktuell i andra fall när det gäller natur och kulturvärden och om det behöver göras en bedömning så ska man hålla ett samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken. Det kan exempelvis gälla om man önskar ta bort lähäckar i odlingslandskapet.

    Här kan du läsa mer om Natur- och kulturvärden.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.