Till senaste kommentaren

Smittar Covid19 från hund till människa?

Min 75 åriga mammas hund sörjer sedan jag flyttade ut (tillfälligt för att skydda mamma),nu undrar jag om jag kan åka hem och leka med honom utomhus utan att han sedan kanske smittar min mamma ( hon har kol m.m,jag tror dock inte att jag är sjuk).
Jag är 53 år och jobbar i ett kök på ett äldreboende med utleveranser.Matsalen är stängd.

Kommentarer

 • Hej Lena!
  Läs gärna på SVA:s webbplats om covid-19 och om/hur det smittar mellan djur och människa.
  Carin Kundtjänst
 • Min Tax leker med grannens hund vars husse är smittad med covid 19...Kan min hund föra smittan hem till oss efter lek tillsammans???
  Lars Tullberg
 • Hej Lars!

  Detta går att läsa på SVA´s webbplats:

  "Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar dock att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Smittade katter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning i större grupper av mink har förknippats med viss ökad dödlighet. Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.

  I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om detta inte kan uteslutas. Dock bedöms den eventuella smittspridning som sker från infekterade husdjur som försumbar i förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället.


  För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Djurägare med bekräftad eller misstänkt covid-19 kan dessutom som en extra försiktighetsåtgärd i den mån det är möjligt begränsa sina kontakter med husdjur för att minska risken för att djuren i fråga ska smittas".


  Kontakta SVA för mer information om smitta och djur. 

  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.