Nya datum för att slå trädor?

Hej!
Jag såg nyss i nyhetsbrevet att datumet för putsningsförbud skjuts fram en månad! Jag läser det som att putsning är OK i mars månad!
Fåglar tillhörande odlingslandskapet är bland det mest hotade vi har i Sverige. Sånglärkor och tofsvipor är tidiga anländare som företrädesvis häckar på åkrar, vallar och trädor.I trädorna torde dessa arter ha störst chans att klara sig själva och sin avkomma. Om putsning tillåts i mars månad kommer många häckningar gå till spillo. Varför har detta beslut fattats och på vilka miljömässiga grunder?
Lennart Sundh Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för din fråga,

    En tidig putsning på våren av trädan bidrar till att få bort fjolårsgräs och därmed gynna tillväxten av blommande örter på trädan, vilket i sin tur förbättrar för den biologiska mångfalden i trädan.

    Vid avvägningen kring risken för påverkan på häckande fåglar i odlingslandskapet så tillfrågade vi lämpliga personer vid Lunds Universitets biologiska institution. De ansåg inte att en senareläggning av starten på putsningsförbudet till den 1 april skulle missgynna fåglarna i så stor utsträckning.

    Det här svaret kommer från miljöregelenheten.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.