Till senaste kommentaren

Ska sibiriska dvärghamstrar hållas ensamma eller inte?

Hej!
Jag har en fråga angående den sibiriska dvärghamstern (Phodopus sungorus​​​​). Enligt till exempel IUCN lever arten solitärt, men i Jordbruksverkets föreskrifter finns det inget som antyder detta. Det står ju att gnagare i vanliga fall ska hållas i par eller grupp med undantag för guldhamstern som lever solitärt, men inget undantag utgörs för den sibiriska dvärghamstern. Min fråga är alltså, får man hålla en sibirisk dvärghamster ensam? Om inte, vad finns det för källor som antyder att de inte lever solitärt i det vilda?
Martina Kazen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Martina!

  I 8 kap 1 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby står att gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.
   
  I 4 kap 2 § (samma författning) står att de djur som konstant visar eller vid upprepade tillfällen har visat aggressivitet, jaktbeteenden eller andra hotbeteenden mot andra djur får inte hållas tillsammans med dessa på ett sätt som kan medföra att de skadar eller stressar dem eller själva skadas eller blir stressade.
   
  Grundregeln är alltså att även sibiriska dvärghamstrar ska hållas i par och i grupp, men om individerna är mycket aggressiva mot varandra får de separeras.

  Det här svaret kommer från djurvälfärdsenheten.

  Sara Kundtjänst
 • Tack för svaret!
  Intressant! Bara av nyfikenhet, vet ni hur det kommer sig att olika källor säger olika kring denna fråga?
  Martina Kazen
 • Hej Martina!

  Eftersom vi inte vet vilka källor du refererar till kan vi tyvärr inte svara på din fråga.

  Generellt kan vi dock säga att det är länsstyrelsen som gör bedömningar av om djurskyddslagstiftningen är uppfylld eller inte. De gör sin bedömning i varje enskilt fall och utifrån de förutsättningar som råder i en specifik djurhållning.
  Birgitta Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.