Sällskapsdjur från Ukraina

Vi får många frågor om personer som flyr från Ukraina får ta med sig sina sällskapsdjur till Sverige och det är frågor som vi på Jordbruksverket arbetar intensivt med för närvarande.

Ukraina är ett högriskland för rabies och vi kommer därför att både se till det humanitära behovet av att låta personer på flykt få komma till Sverige och ha med sig exempelvis sin hund, och på vilka smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för den hunden.

Det kan handla om exempelvis isolering och blodprovstagning. I detta arbete ser vi även över tillämpningen av nu gällande regelverk för införsel av djur i Sverige i syfte att underlätta för de människor som flyr, utan att detta äventyrar ett fortsatt gott smittskydd i landet.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Uppdatering 2022-03-04
  Människor är just nu på flykt från Ukraina och EU:s medlemsländer gör allt som är möjligt för att hjälpa de som flyr. Det gäller även de sällskapsdjur som reser med sina ägare. Force majeure-undantag gäller och vilka åtgärder som är nödvändiga för att inte riskera att få in rabies eller andra sjukdomar till Sverige bedöms från fall till fall.

  Force majeure-undantagen gäller dock inte vid införsel av katter och hundar som samlats in vid räddningsinsatser där djurens ägare och ursprung är okända. Detta innebär en alltför stor smittorisk.

  Vi är medvetna om att det förekommer rykten och uppgifter i sociala medier om hur olika länder hanterar den akuta situationen med anledning av krisen i Ukraina. Jordbruksverket har idag ingen officiellt bekräftad information om hur andra länder hanterar införsel av sällskapsdjur.
  Kundtjänst
 • Uppdatering 2022-03-08

  Vi har tidigare informerat om att Force majeure-undantag nu gäller för de sällskapsdjur som kommer till Sverige tillsammans med sina ägare på flykt från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga för dessa djur bedöms från fall till fall.

  I grunden handlar bedömningarna från fall till fall om vilken smittskyddsmässig risk djuren kan innebära samt hur den risken kan hanteras så att inte folkhälsan eller djurhälsan i Sverige äventyras. Ukraina är ett högriskland för rabies och har årligen flera fall hos både hundar och katter.

  För att göra de här bedömningarna kommer vi att gå igenom den information som finns om djuren. Det kan både vara dokumentation och information från djurägaren. På grund av det akuta läget med människor som flyr för sina liv så räknar vi med att den dokumentation som finns om djuren varierar kraftigt. Det är därför vi kommer att göra bedömningarna från fall till fall.

  När djurägare kommer till gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till personal på plats och visa upp den dokumentation som eventuellt finns. Utifrån situationen kan olika åtgärder bli aktuella. Det kan handla om att djuren ID-märks, får blodprover tagna och att de sätts i tillfällig isolering med tillsyn tills de kan komma tillbaka till sina ägare.

  Här hittar du vår samlade information om de frågor Jordbruksverket hanterar.
  Kundtjänst
 • Uppdatering - Ta in andras djur 

  Många funderar nu på att försöka hjälpa andras hundar och katter eller djur från Ukraina vars ägare och ursprung är okända. Detta avråder vi från, läs mer här: Funderar du på att försöka hjälpa hundar och katter från Ukraina genom att ta dem till Sverige?
  Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.