Papegøye, Grå Jaco, African Grey

Hva kreves for å komme inn i Sverige fra Norge med en papegøye.
Bjarne

Kommentarer

 • Hej!

  Jag vet inte riktigt under vilka förutsättningar du planerar att ta med dig en grå jaco, så du får de generella reglerna här:

  Krav vid förflyttningar av fåglar i fångenskap

  1. Aktörerna får endast flytta andra fåglar i fångenskap än papegojor till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

  a) Djuren har kontinuerligt vistats i en registrerad eller avgränsad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar före avsändandet.

  b) Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

  c) Djuren visar inte några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

  d) Om djuren har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri, de har genomgått karantän i enlighet med kraven för införsel till unionen på den godkända karantänstationen vid destinationen i unionen.

  e) När det gäller duvor, djuren är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus och kommer från en anläggning där vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus utförs.

  f) Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 61 och 62.

  2. Aktörerna får endast flytta papegojor till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

  a) Villkoren i punkt 1 är uppfyllda.

  b) Djuren kommer från en anläggning där aviär klamydios inte har bekräftats under de sista 60 dagarna före avsändandet och där om aviär klamydios har bekräftats under de sista 6 månaderna före avsändandet följande åtgärder har tillämpats:

  i) Smittade fåglar och fåglar som sannolikt kommer att smittas har genomgått behandling.

  ii) De har efter avslutad behandling visat sig vara negativa vid laboratorietest för aviär klamydios.

  iii) Anläggningen har efter avslutad behandling rengjorts och desinfekterats.

  iv) Minst 60 dagar har förflutit från det att rengöringen och desinfektionen enligt led iii har slutförts.

  c) Om djuren har varit i kontakt med fåglar i fångenskap från anläggningar där aviär klamydios har diagnosticerats under de sista 60 dagarna före avsändandet, de har visat sig vara negativa vid laboratorietest för aviär klamydios som utförts minst 14 dagar efter kontakten.

  d) Djuren identifieras i enlighet med artikel 76 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

  Det här svaret kommer från smittbekämpningsenheten.  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.