Till senaste kommentaren

Vad blir det för påföljder vid oregistrerad anläggning?

Det kommer att finnas ett stort antal personer som inte kommer att registrera hållning av häst, vad händer när dessa blir "påkomna"?
Camilla Kjellman

Kommentarer

 • Hej Camilla!

  Tack för din fråga!

  I och med den nya djurhälsoförordningen (AHL) så ska alla platser där man håller hästar vara registrerade och alla de hästindivider som hålls på platsen i 30 dagar eller mer, ska vara registrerade där.

  Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.

  Den som inte registrerar sin anläggning riskerar att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

  Det finns förslag om sanktioner i utredningen om ny svensk djurhälsolag, men dessa är ännu inte beslutade.

  Mer information finns på regeringens webbplats.

  Direktlänk, En samlad djurhälsoreglering, SOU 2020:62, del 1 sidan 104-105
  Sara Kundtjänst
 • Jo det har jag läst men  då innebär det i praktiken att inget händer om det inte görs en registrering.
  Camilla Kjellman
 • Hej Camilla!

  Regelverket är förhållandevis nytt och alla detaljer kring hur det ska hanteras i praktiken än ännu inte klara. Vi kommer att analysera omfattningen av eventuella problem och besluta oss när det kan vara läge att använda oss av möjligheten med förelägganden förenade med viten, som finns i lagen om provtagning på djur, med mera.

  Vi vill dock i första hand att alla ska inse vikten av att registrera anläggningar som de driver, för att vi ska kunna ta stöd av registret i vårt arbete med det goda smittskyddsläget som vi har i Sverige. Vi hoppas att detta ska kunna ske utan tvångsmedel. Bland annat av den anledningen, har man flyttat tidsgränsen för registrering till 1 oktober från 21 april. Om detta inte skulle fungera kommer vi överväga de andra medel som vi har till förfogande.

  Sara Kundtjänst
 • Är det samma konsekvens för övriga djurslag om man har missat att registrera sin anläggning?  Spelar omfattningen på verksamheten roll vad det gäller konsekvensen av att ha missat att registrera?
  Madelene Nilsson, Hushållningssällskapet
 • Hej Madelene!

  Regelverket är förhållandevis nytt och alla detaljer kring hur bristfällig efterlevnad ska hanteras i praktiken än ännu inte klara.

  För nötkreatur, får, getter svin och kommersiellt hållna fjäderfän har kravet på att registrera anläggning funnits sedan tidigare och avsaknad av registrering påverkar dessutom möjligheten att följa rapporteringskrav, journalföringskrav och märkningskrav. Redan sedan innan har avsaknad av registrerad anläggning (då produktionsplats) hanterats med hjälp av förelägganden som kunde förenas med viten. Vi kommer dock inte under första perioden att ta till dessa medel i dem fall där det bara saknas komplettering med de nytillkomna uppgifter. Omfattningen är alltid en faktor som tas i beaktande vid hantering av bristfällig efterlevnad av regelverket.
  Sara Kundtjänst
 • Hej alla

  Vi vill verkligen uppmana alla att registrera sin anläggning så snart som möjligt.

  En direkt konsekvens är till exempel vid förflyttning av hästar över internationella gränser.
  Då finns risk att fastna vid gränsstationen, eftersom de hälsointyg som behövs inte kan utfärdas.

  Hästar och andra djur riskerar att fastna vid gränsen
  Lotta Kundtjänst
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.