Nya krav på registrering

Den 21 april börjar EU:s nya djurhälsoförordning gälla. Djurhälsoförordningen riktar sig till dig som äger eller på annat sätt tar hand om eller ansvarar för ett djur. Många regler har funnits tidigare men vissa nya djurslag (arter) börjar omfattas av reglerna.

Syftet med de nya registreringskraven är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och att bekämpa sjukdomar.

Vad behöver jag som djurägare göra?
Registreringskraven omfattar fler, bland annat hästhållare. Enligt den nya förordningen ska den som driver en anläggning, transporterar djur, håller djur eller avelsmaterial registrera den.

Du som redan idag är registrerad djurhållare på en produktionsplats där nötkreatur, får och getter, grisar och/eller fjäderfän hålls kommer behöva gå in i vår elektroniska tjänst och kontrollera om de registrerade uppgifterna är aktuella samt komplettera med några nya uppgifter.

De uppgifter du behöver komplettera är:
  • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
  • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader.
Om du håller andra arter än de som du redan tidigare har behövt registrera eller om du har fler anläggningar eller typ av verksamhet än tidigare behöver du komplettera även med dessa uppgifter.

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya registreringskraven.

Du registrerar dina uppgifter i e-tjänsten Registrera anläggning (tidigare Anmälan djurhållning)
Det finns mer information om hur registreringen ska gå till i anslutning till e-tjänsten som har bytt namn från Anmälan djurhållning till Registrera anläggning.

E-tjänsten Registrera anläggning/Anmälan djurhållning

Du ska ha registrerat och/eller uppdaterat din anläggning senast den 1 oktober 2021.

Vi kommer att använda nya begrepp
I och med de nya regler som införs har en del benämningar ändrats:
  • Djurhållare heter i e-tjänsten nu aktör. Anledningen till att benämningen ändrats är att reglerna inte bara innefattar djur utan nu också avelsmaterial
  • Produktionsplats heter i e-tjänsten nu anläggning. Anledningen är att reglerna inte bara innefattar produktionsdjur
  • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter nu Anläggningens registreringsnummer
På den här sidan kan du läsa mer om den nya djurhälsoförordningen.
Kundtjänst (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.