Nu skickar vi påminnelser gällande årsavgift för anläggning

Vi skickar nu ut påminnelser gällande den årliga avgiften för de platser där djur och/eller avelsmaterial är registrerade. Dessa platser kallar vi idag för anläggningar oavsett om det är ett stall, bete, hönshus eller annan plats där djur eller avelsmaterial hålls.

Originalfakturorna har skickats ut löpande under våren.

Tidigare har registreringen varit avgiftsfri, men från 2021 tar vi ut en avgift på 50 kronor per anläggning och år. Avgiften kommer som en del i arbetet med nya djurhälsoförordningen (AHL)

Se eller ändra uppgifter om din anläggning/plats
Har du en anläggning med djur och/eller avelsmaterial registrerad idag som du inte ska använda eller om du vill justera några uppgifter i registret gör du det i e-tjänsten Registrera och ändra anläggning för djur och avelsmaterial samt registrera hästar
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.