Nu får du äntligen släppa ut dina fåglar!

Från och med den 29 april upphäver vi restriktionerna för fågelinfluensa och de högriskområden som har funnits i stora delar av södra Sverige försvinner.

När du släpper ut fåglarna är det viktigt att fortsätta arbeta förebyggande för att hålla dem friska. Det är till exempel alltid viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om du upptäcker att fåglarna i din besättning inte mår bra ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Några praktiska tips
Virus finns i spillningen från vilda fåglar. Se till att inte dra in virus via till exempel skor, redskap, foder och strömedel.
  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill, vattenansamlingar och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.

Här hittar du vår samlade information om fågelinfluensa.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.