Till senaste kommentaren

Djurvårdare Nivå 2 och Nivå 3 efter 31/12 2023

Hej
Efter 31/12 2023 kommer Nivå 2 och Nivå 3 arbetsuppgifter förändras. För djursjukvården som bransch och för djurägare kommer detta betyda mycket.
1. Branschen kommer drabbas hårt i o m att många duktiga Nivå 2 djurvårdare nu inte längre får administrera vissa typer av injektioner samt ej sätta PVK längre.
Det kommer i förlängningen innebära att vi inte kan bedriva god, säker patientvård längre, i lagens hänseende, vården kan t o m bli fördröjd eftersom det kommer saknas kompetens.
2) Nivå 3 är den arbetsgrupp som stöttar upp där det saknas leg DSS. Vissa organisationer i Sverige är helt beroende av sina Nivå 3 för att kunna erbjuda patientsäker vård.

Hur ser ni på detta? Jag ser även att viss personal kommer behövas sägas upp och verksamheter dra ner kvälls - och jouröppet ännu mer pga kompetensbrist
​Kommer ni att förlänga dispensen för dessa två grupper efter 31/12 2023? Ännu bättre vore att det fanns möjligheter för nya övergångsregler för att få ut fler leg DSS och även fortsatt, dock bättre kontrollerad, utbildning av Nivå 2 och Nivå 3, så som det ser ut idag. 

Med vänlig hälsning,
Carol Ringström
Carol Ringström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej igen!

  Det tar tyvärr lite längre tid att svara dig. Jag återkommer så snart jag har ett svar på din fråga.
  Maria Kundtjänst
 • Tack för återkoppling
  Då vet jag och ser fram emot ert svar.

  Med vänlig hälsning,
  Carol 

  Carol Ringström
 • Hej Carol!

  Det undantag som vi införde i juli 2017 innebär utökade möjligheter för så kallad övrig personal att på veterinärs ansvar utföra arbetsuppgifter som annars endast legitimerad personal får utföra. Vi tog beslutet för att säkerställa tillgången på personal inom djursjukvården. Vi analyserar nu hur undantaget har använts för att kunna besluta om en eventuell fortsättning. I denna analys är djurvårdsbranschen involverad och kommer bli det ännu mer framöver.

  Vi kommer under våren att se över våra föreskrifter på det här området och i det arbetet kommer det att ingå att titta på det här undantaget. Det föreskiftförslag som tas fram kommer att skickas ut på remiss och då finns det möjlighet för er att ge synpunkter.

  Bestämmelserna att det krävs en examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning för att få legitimation som djursjukskötare finns i 3 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket har inte fått något bemyndigande att frångå den grundläggande bestämmelsen.

  De övergångsregler som togs fram när yrket legitimerad djursjukskötare infördes den 1 januari 2010 gällde i 5 år, dvs till och med den 31 december 2014. Det är alltså inte möjligt att få legitimation på övergångsreglerna längre.

  Sammanfattningsvis skulle det krävas en lagändring för att någon utan examen i djuromvårdnad från en högskoleutbildning skulle kunna få legitimation som djursjukskötare. Jordbruksverket har inte möjlighet att ändra i lagar utan det är riksdagen som beslutar om det på grundval av olika utredningar.

  Du kan läsa mer om hur man tänkte vid framtagande av nuvarande lag i proposition 2008/09:94 – bestämmelserna om övergångsregler hittar du i kapitel 18.
  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.