Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Möjlighet att ge Cytopoint hemma

Hej!

Min hund med allergi får sedan en tid tillbaka ett relativt nytt preparat som heter Cytopoint i form av en spruta en gång i månaden hos veterinären. Jag ger redan själv hunden regelbundna sprutor med vaccin varje månad och har gjort så utan problem i flera år. Min önskan är att få Cytopoint på recept så att jag själv kan ge sprutan hemma för att slippa den stressiga miljön och bilresan. Jag har sett sprutan ges på plats och det skiljde sig inte från den vaccin-spruta jag själv brukar ge.

Veterinären hävdar dock att svaret är Nej och att det måste ges på plats, men att rutinerna kan komma att ändras i framtiden för Cytopoint. Jag har skummat igenom SJVFS 2017:17 och tolkar det som en långvarig behandling.

Vad är det som gäller? Har veterinären rätt eller kan jag med stöd av föreskrifterna påvisa annat?
Daniel Farmare Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Daniel

  Precis som du skriver står det i 13 §, 3 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning, att veterinären får förskriva och tillhandahålla läkemedel för behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver långvarig kontinuerlig behandling hos djur som hålls eller föds upp för sällskap och hobby.

  Dock är det upp till veterinären att göra denna bedömning i varje enskilt fall, om det är lämpligt att förskriva och tillhandahålla läkemedel för behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver långvarig kontinuerlig behandling. Denna bedömning baseras bland annat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  Frida Kundtjänst
 • Hej!

  Jag fick följande svar för Cytopoint:

  Detta inkluderar ej injektioner. Artuvetrin och Immucept utgör där ett speciellt undantag.
  Inte heller legitimerade djusjukskötare får injicera Cytopoint utan att veterinär är närvarande på kliniken.


  ​​​​Stämmer det att injektioner ej är inkluderade?
  Daniel Farmare
 • Hej Daniel!

  Hej!
  Generellt har en veterinär möjlighet att tillhandahålla läkemedel till djurägare så länge det inte rör sig om läkemedel med sederande effekt för injektion eller inhalation och inte heller rör sig om vaccin. Vaccin tillverkat för det enskilda djuret, autogena vaccin, är dock ok.

  Även i de fall ett läkemedel får tillhandahållas till en djurägare är det ändå alltid upp till veterinären att i varje enskilt fall bestämma om det är något han eller hon kan och vill göra. Detta eftersom en veterinär alltid måste uppfylla sina arbetsuppgifter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och annars kan bli dömd av myndigheten Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

  Därmed måste veterinären göra en bedömning av om det är lämpligt att en djurägare utför en viss behandlingen på ett visst djur med en viss sjukdomsproblematik eller inte.
  Lena Kundtjänst
 • Min hund får  Cytopoint. Efter injektionen måste vi stanna kvar en halvtimme på kliniken ifall han får en överkänslighetsreaktion som måste behandlas snabbt, den kan vara dödlig. Det är säkert därför du inte får ge injektionen hemma.
  Kerstin Jakobsson

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.