Till senaste kommentaren

Minigrismått, hjälp med tolkning/förtydligande

Hej
Gäller måtten 6m2 minsta sidan 2 meter och 1.8 höjd för minigrisar, även när dom har fri tillgång att gå in och ut ur huset/hyddan 24/7-365 till en storhage? Eller är det dom måtten som gäller om minigrisarna begränsas enkom till den ytan?

Och varför har minigrisar en minimum höjd, medan normalstora grisar inte har någon minimum höjd?

Och om minimi kraven för hus/hydda är den samma oavsett tillgång till vistelse utanför utrymmet eller inte. Varför är det samma mått krav?
Linn Andersén Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Linn!

  Tack för din fråga. Jag återkommer till dig när jag har ett svar.
  Maria Kundtjänst
 • Tack så mycket, har blivit debbatter om detta i våra minigris forum. Och jag ska bygga en hydda/hus till mina nu i sommar, för jag har listt ut att ha minigrissr inne och fri tillgång att gå ut och in som dom vill inte är optimalt för hemmet 😂 så innan jag börjar vill jag gärna göra rätt med hydd/huset.
  Linn Andersén
 • Hej Linn!

  Minimimåttet på ett utrymme för minigrisar är 6 m2, varje gris ska vid grupphållning ha tillgång till minst 3 m2. Minsta tillåtna mått på kortaste sidan är 2 m och höjden måste vara minst 1,8 m.

  Minimimåttet avser det utrymme som grisarna har konstant tillgång till och kravet på daglig utomhusvistelse gäller sommartiden, men bra om de kan vistas utomhus mer än så.

  I förvaringsutrymmet ska grisarna möjlighet att utnyttja olika delar av utrymmet (för att ligga och där kunna uppnå termisk komfort, äta gödsla och röra sig på ett halkfritt golv). Det ska också vara miljöberikat så att grisen kan böka, ha tillgång till halm, hö eller torv. I praktiken krävs en del yta för att åstadkomma allt detta. Om grisen stängs inne ska dessa minimimått, 6 m2 för en eller två grisar vara uppfyllda i inomhusutrymmet.

  Sommartid ska grisarna också ha tillgång till utevistelse. Om de stängs ute i utomhusutrymmet utan tillgång till sitt inomhusutrymme så måste även detta minst uppfylla minimimåtten. Utomhusutrymmet ska innehålla torra områden, blöta områden som ger möjlighet till gyttjebad vid stark värme och områden som ger möjlighet för djuren att böka.

  För stallbyggnader för övriga grisar har minimihöjden inte behövt regleras, då byggnader i stort sett aldrig understiger 1,8 m.
  Maria Kundtjänst
 • Så om jag tolkar dig rätt så är det godkänt med ett mindre hus/hydda med lägre takhöjd, om dom har fri tillgång att obehindrat gå in och ut i en större hage?

  Att allså ha en mindre hydda för termo komfort?
  Linn Andersén
 • Hej igen!

  Det finns inget mått som anger hur stor hyddan ska vara. I de fall det saknas måttbestämmelser så gäller djurskyddslagens (2018:1192) grundläggande bestämmelser framförallt 2 kap. 2, 6 och 7 §§ samt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (sällskapsdjursföreskrifterna L 80). 
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.