Till senaste kommentaren

Miljöyta och precisionsodling

1 Miljöytan om jag förstått det rätt kan odlas med vilken gröda som helst i år. Då innebär det att om man väljer det alternativet med en 2meters kant gör det inget om grödan går ut i detta område och kravet på 2 meter inte är uppfyllt till 100% överallt är detta korrekt uppfattat?
2 Precisionsodling för höstsådda grödor blir det svårt att så de 2meterna upp till brunnar räcker det då med att putsa ner med röjsåg så det finns växtlighet men som klart avviker från huvudgrödan?
Hans Roland HAnsson

Kommentarer

  • Hej Hans!

    1. Det finns ett undantag för bevuxna trädor som anmäls som miljöyta. Undantaget gäller inte ytor som du anmält som blommande träda, gröngödsling, bevuxen fältkant eller blommande fältkant. Dessa ytor får du alltså inte använda för produktion under 2023.
    2. Zonen runt brunnarna ska vara sådd eller redan bevuxen med gräs eller med en blandning av örter och gräs. Detta gäller i samband med etableringen av huvudgrödan. Under 2023 räcker det att du sår in zonen vid samma tidpunkt som vårsådden även om det är höstsådd på skiftet.

    Svaret kommer från länsstyrelsen.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.