Måste jag kastrera min katt?

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt; (L 102) Allmänna råd till 6 kap. 2 § så bör katter som rör sig fritt utomhus vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Kastrering eller sterilisering är exempel på hur man kan följa regeln. I ett allmänt råd till denna bestämmelse har vi gett exempel på lämpliga åtgärder för att nå målet, och där är kastrering/sterilisering exempel på lösning. Det kan till exempel finnas andra sätt att förebygga parningar av katter, såsom preventivmedel till honkatter eller hålla honkatter inomhus under vissa perioder, eller anordna lämpliga inhägnade rastgårdar.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.