Massage och akupunktur häst

Hej
Om man är massageterapeut för människor, får man då lov att bedriva massage- och akupunktur på hästar utan särskilt tillstånd/utbildning?

Pernille Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Pernille!

  Tack för din fråga. Jag återkommer när jag har ett svar.
  Maria Kundtjänst
 • Hej Pernille

  Det är endast legitimerade veterinärer och djursjukskötare, godkända hovslagare, tandläkare och fysioterapeuter som tillhör djurhälsopersonalen. Du kan även arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen. Om du arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen (såsom massörer fysioterapeuter, hästtandvårdare och equiterapeuter) omfattas du av ett behandlingsförbud som begränsar vad du får göra. Du kan läsa mer om behandlingsförbudet på vår webbplats.

  När det gäller akupunktur så är en penetration av huden i sig inte förbjudet om det inte samtidigt sker en injektion. När det gäller kriteriet att man inte får utföra behandlingar som innebär ett lidande som inte kan anses obetydligt är det inte mer specificerat än vad som står i behandlingsförbudet. Det är alltså inte direkt reglerat om akupunktur får utföras av icke-djurhälsopersonal. I förarbetena till lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård står det dock:

  ”…NOVAS har föreslagit att det endast ska vara tillåtet för veterinärer att utföra akupunkturbehandling av djur. Av betänkandet framgår att det finns sådana bestämmelser i några av de undersökta länderna, t.ex. Danmark. Såvitt regeringen känner till har det inte rapporterats om problem med att andra yrkeskategorier utför akupunkturbehandlingar i Sverige. Inte heller utredaren har föreslagit någon ändring i denna del. Om det i framtiden skulle visa sig att det finns problem med att akupunkturbehandlingar utförs av personer som inte tillhör djurhälsopersonalen är dock regeringen beredd att pröva frågan.” (Regeringens proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård).

  Intentionen med lagen var alltså att även andra än djurhälsopersonal skulle få utföra akupunktur, men samtidigt gäller alltså behandlingsförbudet och straffbestämmelserna för dem.

  Detta innebär att det istället blir upp till den som vill arbeta inom ett visst område att säkerställa att hon eller han inte bryter mot behandlingsförbudet och exempelvis utför behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses vara obetydligt, eller att inte se till att djuret får den veterinärvård det behöver.
  Frida Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.