Till senaste kommentaren

Märkning med svensk text på frukt & grönt?

Hej!

Jag blev lite förvånad när jag läste er text om märkning av produkter.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/tradgardsvaxter/eushandelsnormerforfruktochgronsaker/markningavprodukter.4.714c6a371218cab665e80001527.html

"Huvudregeln är att namnet ska stå på ett språk som svenska konsumenter förstår. Om produkterna kommer från ett EU-land får dock namnet anges på det landets språk, oavsett om konsumenterna förstår det eller inte."

Vad jag vet så är det svenska eller ett nära besläktat språk som är accepterat.
Är detta en gammal skrivning som ni glömt ändra?
Läser man Livsmedelsverkets tolkning på lagen så står det:

"Märkningsuppgifter som enligt lagstiftningen krävs på en förpackning ska anges på svenska. Man får använda ett annat språk om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska.

Märkningsuppgifter får anges på flera språk. Samtidigt gäller att uppgifterna ska vara lätta att förstå, väl synliga och klart läsbara."


Jag är själv lite osäker på hur man ska tolka 1169/2011 Sektion 1 -> Artikel 15 -> 2§.
Jag kan läsa den som att både ni och Livsmedelsverket har rätt. Men frågan är vem som faktiskt har rätt?
Andreas Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Andreas!

  Tack för din fråga.

  Texten på vår webbplats är uppdaterad och informationen är korrekt angivet, med andra ord -alla 24 EU officiella språken är godkända för märkning av frukt och grönt enligt Jordbruksverket.

  Det finns skillnader mellan Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets förordningar, men arbete med att göra likadana tolkningar av EU-lagar pågår.

  Det här svaret kommer från växtkontrollenheten.

  Sara Kundtjänst
 • Så Jordbruksverket bryr sig inte om den första paragrafen?

  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.3 ska obligatorisk livsmedelsinformation anges på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna i de medlemsstater där ett livsmedel saluförs.

  Vad ska vi som importörer förhålla oss till?
  ​​​​
  Andreas
 • Hej Andreas!

  Jordbruksverket ansvarar för EU:s lagstiftning om ursprungsmärkning för färska, hela frukter och grönsaker. Den säger följande (som vi anger på vår webbplats): För produkter med ursprung i ett EU-land så ska ursprungslandet anges på ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. För produkter som inte kommer från EU gäller att ursprungslandet ska anges på ett språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. Detta är ingen tolkning som Jordbruksverket gjort utan det är vad EU-förordningen säger.

  Om produkterna däremot inte är hela utan till exempel har delats eller hackats så faller de under de regler som Livsmedelsverket ansvarar för (1169/2011). Det rör sig alltså om två olika regelverk beroende på om frukten eller grönsaken är hel eller inte.
  Ingela Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.