Ljudnivå häst utomhus/inomhus

Hästgårdsägaren vill bygga vindkraftverk på sin mark i närheten av hästhagar. Bullernivå ska vara 90db, den ska stråla lågfrequens ljud igenom marken och den ska ha ståra blad som snurar med vinden. Jag tycker att det är helt fel att ha det i närheten av hästar eller någon annan typ av flyktdjur. Kan ni hjälpa oss? Vi är rädd om våra hästar.
Benjamin Stenhammar

Kommentarer

  • Hej Benjamin!

    Vad gäller bullernivåer inomhus framgår av 3 kap 10 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning att buller i stall inte får ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

    Denna föreskrift gäller dock enbart i stallar eller andra förvaringsutrymmen, och inte utomhus när hästen vistas i hagen. Beroende på hur djuren hålls och huruvida de har möjlighet att "komma undan" ljudet, kan däremot de allmänna paragraferna om "behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande" i Djurskyddslagen (SFS 2018:1192) eventuellt tillämpas.


    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.