Väggar i ligghall för häst

Kan en ligghall för häst ha presenning som väggar

Kommentarer

 • Hej Eva!

  Djurskyddslagstiftningen anger inte vilken typ av material en ligghall ska vara byggd av. Det viktiga är att materialet gör att ligghallen kan uppfylla sin funktion, till exempel att bädden hålls torr och ren och att det inte prasslar så mycket i vinden att hästarna väljer att inte använda ligghallen, och att det inte innebär en skaderisk för hästarna.

  I 3 kap 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning anges att ligghallar ska vara utformade och placerade så att:
  1. samtliga hästar i en grupp samtidigt kan ha tillgång till utrymmet,
  2. hästarna inte undviker att använda ligghallen, samt
  3. hästarna får skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats.
  I 3 kap. 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning står bland annat att inredning som hästar kan nå, inklusive väggar och boxdörrar, ska vara utformade så att hästar inte kan skadas och vid behov försedda med skydd. Inredning som hästar kan nå ska dessutom vara utformad så att skaderisken inte ökar om den utsätts för hästsparkar.

  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.