Leaderkommitteer

Vilka sitter i en Leaderkommitte’? Hur tillsätts de?
Helena Hallerhed Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Helena!

  Kan du förtydliga med vad du menar med leaderkommitté?
  Maria Kundtjänst
 • Hej! Jag tänker på de som sitter och bedömer projektansökningar, hur de är tillsatta? Vilka kompetenser har de?
  Helena Hallerhed
 • Hej Helena!

  Varje leaderområde består av en ideell förening med öppet medlemskap.

  Föreningen väljer en styrelse, så kallad Lokal Aktionsgrupp (LAG).

  LAG består av personer från ideell, privat och offentlig sektor, ett trepartnerskap. LAG måste ha en jämn könsfördelning och geografisk spridning och det måste finnas kompetens i LAG om alla fonderna som finns i leaderområdet.

  Det är LAG-gruppen som bedömer om projekt som kommer in till leaderområdet ska prioriteras eller avslås.

  LAG ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt den gemensamt framtagna utvecklingsstrategin och att projekten som prioriteras bidrar till att nå målen i strategin.

  Det är valberedningen som har i uppdrag att nominera personer till LAG. LAG-medlemmarna väljs sedan på föreningens årsstämma. Valberedning ska bestå av personer med geografisk spridning i området och från alla tre sektorerna: offentlig, ideell och privat. Den ska även ha en så jämn könsfördelning som möjligt och ha kännedom om vilken kompetens som måste finnas i LAG så att de kan nominera personer med lämplig kompetens och erfarenhet.

  Varje år måste LAG skicka in sin årsberättelse till Jordbruksverket som kontrollerar att LAG uppfyller alla krav och specifikationer på exempelvis jämn könsfördelning, geografisk spridning och att det finns representanter från alla sektorer med.

  Sara Kundtjänst
 • Tack för svar!
  Mvh
  Helena Hallerhed
  Helena Hallerhed

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.