Krisstöd till djurproduktion och växthusföretag

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade kostnader för jordbruks- och trädgårdssektorn. Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utforma ett stöd till djurproduktion och växthusföretag. Det är länsstyrelsen som administrerar och handlägger krisstöden.

Det är tre olika ansökningsperioder med olika start- och slutdatum:
  • Fjäderfäsektorn: 27 juni till 9 augusti 2022. Stödet är nu stängt.
  • Animaliesektorn och växthus: 9 augusti till 20 september 2022.
  • Yrkesfisket: 15 augusti till 28 oktober 2022.
Här på vår webbplats hittar du kortfattad information, bland annat om vilka länsstyrelser som handlägger de olika krisstöden.

Du hittar mer information om stöden, hur du ansöker och vilka villkor som gäller på samtliga länsstyrelsers webbplatser.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.