Till senaste kommentaren

Kompensationsstöd - hur avgörs vilken typ av jordbruk en stödsökande har?

Hej
På vilket sätt avgörs vilken typ av jordbruk (1 - 6) som en stödsökande tillhör inom systemet med kompensationsstöd vad avser typ av jordbruk 1 respektive 2?

Kommentarer

 • Hej J-E!

  Här kan du läsa om hur kompensationsstödet fungerar och vilka olika typer av jordbruk som finns.

  Hör av dig igen om du inte hittar svaret på din fråga.
  Ingela Kundtjänst
 • Jag har givetvis läst informationen på er hemsida - men det finns inte angivet hur det avgörs vilken typ av jordbruk en stödsökande har vid inlämnandet SAM-ansökan. Hur avgörs vilken typ av gård en stödsökande har?
  J-E
 • Hej!

  Tack för din fråga.
  Sverige är uppdelat i olika kompensationsområden och vilken ni tillhör beror på vart i landet gården ligger. Det finns en lista över församlingar och vilket kompensationsområde de tillhör på vår webbplats. Vilken typ av jordbruk beror på vilken typ av djurtäthet gården har samt vilken gröda som odlas. De djur som får räknas med i kompensationsstödet är Nötkreatur som är äldre än 2 år, Ungnöt från 6 månader till 2 år, Get av honkön samt tackor.

  Så här räknar du ut djurtätheten:
  Antalet djurenheter som du har/ hela din areal med grovfodergrödor = Djurtäthet.
  webbplatsen finns beräkningshjälpmedel för att uppskatta djurenheter. Fliken heter ”Beräkna djurenheter för 2018” och ligger under ”Mer information” i höger spalten.

  Det finns 5 typer av jordbruk som det går att ansöka om ersättning för. Typ 1, 2, 3, 4 och 5. Mark som odlas med växtodlingsgrödor som spannmål eller oljeväxter klassas som typ 4 och det finns inget krav på djurtäthet för typ 4.

  Mark som odlas med grovfodergrödor klassas som typ 1, 2, 3 eller 5. För att vara i typ 1, 2 eller 3 finns det krav på djurtäthet medan i typ 5 finns inte något krav på djurtäthet.

  All din areal med extensiva grödor klassas som typ 5.

  Inom kompensationsområde 1-5 krävs minst en djurtäthet på 0,65 djurenheter för att klassas som typ 1. För typ 2 gäller en minsta djurtäthet på 0,3 djurenheter.

  Inom kompensationsområde 6-12 krävs en minsta djurtäthet på 1,0 djurenheter för att klassas som typ 1. För typ 2 gäller minst en djurtäthet på 0,4 djurenheter.

  Svaret kommer från Miljöersättningsenheten.
  Maria Kundtjänst
 • Tack! Nu har jag bara en följdfråga - sedan är jag nöjd.
  Ni skriver - Vilken typ av jordbruk beror på vilken typ av djurtäthet gården har samt vilken gröda som odlas.

  Kan verkligen jordbruk typ 1 (grovfodergrödor på åkermark) förändras till typ 2 (grovfodergrödor på betesmark) i händelse att djurtätheten är otillräcklig för full ersättning för typ 1. Är det inte så att typ av jordbruk (1 alt 2) helt och hållet avgörs av vilka grödkoder som angetts i SAM-ansökan, i förhållande till om den stödsökande har djurhållning med stödberättigade betesdjur eller inte.
  J-E
 • Hej J-E!

  Det stämmer att typ 1 kan bli typ 2 om djurtätheten är för låg.
  Grovfodergrödor kan tillhöra typ 1,2,3 eller 5, vilket gäller alla grovfodergrödor som odlas på antingen åkermark, betesmark eller slåtteräng.
  Titta gärna i grödkodslistan för SAM-ansökan.

  Det är den totala areal man har av grovfodergrödor (på åkermark, betesmark och slåtteräng), genom antal djurenheter som avgör vilken djurtäthet man har och därmed vilken typ man hamnar i.
  Typ 5 hamnar man i om man inte har några djur alls medan typ 1 kräver störst djurtäthet.
  Catrin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.