Klimatet och ogräsmedel

Hej!

Jag läser på Sveriges Radio, vilket jag normalt slutat med men denna artikel fångade mitt intrese.

Den är publiceras 14 maj 2019

Klimatet skulle påverkas negativt om EU förbjuder det mest använda ogräsmedlet inom jordbruket, glyfosat. Den slutsatsen drar Jordbruksverket.

Ni måste börja anställa kunnigt folk som ser till medborgarnas bästa. Ej dom företag som betalar projekt, undersökningar etc,etc
Detta gift har i USA lett till en dom mot det tillverkande företaget på ca 90 miljarder.
Tydligen är Domare mer kunnig än verkets anställda? Märkligt kan medborgaren tycka och tappar snart förtroende för er kunskap.

Det finns en sida på Fb Ni kan följa där Svensson talar om vad han eller hon tycker.
Kan nog vara bra om Er Håkan Henriksson läser på lite. Att jämnföra med en traktor är på högstadienivå, för där vet ungdomarna bara vad som sägs i klassrummet.

Vad vill Ni på verket lämna efter Er till era barn och barnbarn?
Karl-Erik Pettersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Karl-Erik!

  Jordbruksverkets utredning är en konsekvensanalys av vilken påverkan ett förbud skulle ha på svensk vegetabilieproduktion.

  Domen i USA avser hälsoaspekter och vi understryker i utredningen att hälsoaspekter ingår inte i vårt uppdrag.

  Flera organisationer såsom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Världshälsoorganisationen jobbar med bedömningar om hur glyfosat påverkar hälsan.

  Ett förbud skulle innebära en omställning för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion och syftet med vår utredning är att påbörja arbetet med att skapa framförhållning.

  När det gäller klimatpåverkan har vi tittat på effekter av tillgängliga alternativ och det finns ingen enkel lösning. Glyfosat skulle på kort sikt ersättas med en kombination av mekanisk bearbetning och andra tillgängliga ogräsmedel. Mekanisk bearbetning med dagens teknik ger ökad klimatpåverkan.

  Ett förbud skulle sannolikt leda till snabbare utveckling av tekniska lösningar och därmed på sikt minskat klimatavtryck.

  Svaret kommer från Miljöregelenheten.
  Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.