Kan jag registrera grupp av djur i CDB-Internet?

Ja, det går att registrera Grupp av djur i CDB Internet. Du kan registrera det både på dator och i telefon/läsplatta.

Gör så här:
  • Välj Registrera och sedan Inkommande djur (eller Utgående djur).
  • Ovanför fältet med djurets identitet finns två flikar - Enskilt djur och Grupp av djur. Välj Grupp av djur. 
  • Fyll i Utgångsorsak/Ingångsorsak, Händelsedatum och Till SE-nr/Från SE-nr och därefter djurens identiteter.

Ska du rapportera ut många djur samma datum till samma registreringsnummer (f.d. produktionsplatsnummer/SE-nummer) kan du göra följande:

Ta fram ditt djurinnehav under fliken Mina djur. För att få fram aktuellt djurinnehav på dagens datum klickar du på Sök (dagens datum ska vara förifyllt). Du får då fram en lista över de djur som finns inrapporterade i CDB den dagen du gör detta.

Här finns det bockrutor till vänster om djuridentiteten.
  • Markera de djur du ska utrapportera. 
  • När du markerat klart finns en knapp ovanför djuridentiteterna där det står Utrapportera. Klicka på den.
  • Du kommer nu till sidan Grupp av djur med de markerade djurens identiteter ifyllda. 
  • Fyll i utgångsorsak, händelsedatum och till vilket SE-nummer djuren flyttats.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.