Till senaste kommentaren

Kan jag låta katten vara okastrerad om jag önskar kattungar?

Hej. Angående den nya lagen om katter och deras graviditet. Har försökt hitta svaret men ser ingen som svarat och i den andra tråden är det låst för fler kommenterar så jag passar på att fråga här & hoppas på svar! En annan ställde samma fråga men fick aldrig ett svar så jag hoppas på bättre tur!

Om man som kattägare önskar att katten som går ute blir gravid och vill ta hand om kattungarna så är det okej? Alltså att djuret behöver då inte vara kastrerat om ägaren önskar en graviditet? Med ordalydelsen "bör" uppfattar jag det som är det i och för sig inte innebär ex straffansvar om man inte har tillsett att katten inte ska kunna bli gravid? Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej Erika!

  Du hittar föreskrifterna för katter, L 102, här.

  Där kan du bl.a. läsa;
  2 § Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

  Allmänna råd till 6 kap. 2 §
  Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

  Det du beskriver låter inte som en oplanerad eller oönskad reproduktion och under förutsättning att det inte går i strid med övrigt i denna § eller andra övriga bestämmelser så finns det alltså inget som förbjuder det förlopp du beskriver.


  Sara Kundtjänst
 • Då är det alltså ingen lag att strunta i att hålla efter utekatter från att föröka sig. Det räcker att ägare säger att de vill att deras katter gör ungar. Vilken fullständigt meningslös sk regel. Skillnad med en lag där Djurägare har som krav att kastrera, id märka och registrera annars böter. Där det krävs tillstånd att avla och att ungarna ska vara registrerade innan flytt. Vilka har utformat en så menlös regel? Det är exakt som att säga att folk inte bör köra bil onyktra. Men gör de det så ok det var ju dumt gjort med kommentaren att dricka mindre nästa gång. Buskavlande, ansvarslösa kattägare skrattar och fortsätter skapa fler hemlösa medan någon fullständigt pinsam skrev en regel som är lika med ingenting. Se på bilden. Det är exakt vad regelskaparna är skyldiga till. 

  Lena Olsson
 • Hej Lena!

  Djurhållaren måste ha koll på reproduktion av sina djur, det är det som är kravet. Djur som har avlats fram ska alltså få daglig tillsyn, vård, skötsel, foder, vatten, och lämpliga förvaringsutrymmen att vistas i. Kastrera sin katt är ett allmänt råd, eftersom det finns andra metoder att hindra en fortplantning och det är djurhållaren som ansvarar för att tillämpa rätt metod; t.ex. bygga rastgård till katten, hålla den inomhus särskilt vissa perioder på året, p-piller till en honkatt eller kemisk kastrering av en hankatt.

  Övriga synpunkter du har kan inte Jordbruksverket besluta om, vi har ingen rätt att fastställa bötesbelopp eller lagstifta om obligatorisk märkning av katter. Just märkning av katter är en fråga som just nu är på regeringens bord och beslutet ligger då på lagnivå.

  Jämförelsen du gör med förbudet att köra onykter är rätt, i det fallet finns ett förbud som är fastställt i en lagstiftning och det är ju det som är skillnad. Varje myndighet beslutar därför om regler utifrån det "tillståndet" vi har för att utfärda dessa regler vilket kallas för "bemyndigande".

  Ansvarslösa kattägare finns naturligtvis, det du uppmärksammar kan du anmäla till länsstyrelsen i ditt län som kan utföra djurskyddskontroller på plats.

  Svaret kommer från djurvälfärdsenheten.
  Anna Kundtjänst
 • Ja det du svarar är att reglerna från 15 juni betyder absolut ingenting. Förstår inte varför man då ens sätter sk regler som är helt meningslösa när de inte är lagstadgade. 

  Lena olsson
 • Hej Lena!

  Som vi svarat tidigare är detta vad som ligger inom Jordbruksverkets bemyndigande. Vi tror att de nya reglerna kommer vara till nytta för de djurskyddskontroller som genomförs av länsstyrelserna och vara en del i att stärka djurskyddet runt katterna.

  Sara Kundtjänst
 • Hej igen

  kastrering av katter är EN metod för att lösa ett stort problem, som du säkert känner till. VI understryker alltid att det finns andra metoder såsom bygga rastgårdar för katten som ska vistas ute, p-piller till honkatter och kemisk kastrering till hankatter. "bör" betyder alltså att du som djurägare har olika val, och råd om kastrering är en av de bästa lösningar, men inte det som absolut ska följas. Men kravet finns och kravet i sig är inte bör: djurägarens ska sköta alla djur inklusive avkomma.

  Tillbaka till din fråga mer specifikt: om du tar hand om avkomma så är det Okej naturligtvis. Det är reproduktion som djurhållaren tappar kontroll över som våra regler vill komma åt. "Tappar kontroll över" = "okontrollerad avel"

  Svaret kommer från djurvälfärdsenheten.
  Jimmy Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.