Till senaste kommentaren

Jordbruksstöd som inte är EU-stöd?

Vilka jordbruksstöd finns som enbart kommer från Sveriges statliga budget, dvs inte är del av EU:s budget? Hur stora är de (ungefär) och vilka avser produktion av kött och mjölkprodukter?
Stefan B Nilsson

Kommentarer

 • Hej Stefan!

  Av jordbrukarstöden är det endast nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige som helt finansieras genom den svenska budgeten. Stödet lämnas för produktion i stödområde 1-5. De produktionsformer som ersätts är: mjölkproduktion, slaktsvinsproduktion, smågrisproduktion, äggproduktion, gethållning, potatisproduktion och bär/grönsaksproduktion.

  Du kan läsa mer om hur mycket som produceras och hur mycket stöd som lämnas i den årliga rapporten om det nationella stödet.
  Lena Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Tack Lena!

  Två frågor till om det av jordbrukarstöden som finansieras både av EU och över Sveriges statsbudget:

  1. Är stödet från EU i dessa fall avhängigt av den svenska delfinansieringen? Dvs om Sverige skulle dra in sin finansiering för dessa delar, skulle Sverige då också gå miste om EU-stöd för dessa delar?

  2. Ungefär hur stora är de bidrag Sverige anslår till dessa samfinansierade jordbruksstöd?
  Stefan B Nilsson
 • Hej Stefan!

  1. Nej, drar Sverige in delar av medfinansieringen medför det att landsbygdsprogrammets totalbudget minskar och EU-bidraget behöver omfördelas inom programmet. Således går inte Sverige miste om fondfinansiering i det fall åtgärderna för jordbrukarstöd reduceras. En sådan justering görs genom en programändring.

  2. I nu gällande version av landsbygdsprogrammet kommer Sverige stå för ca hälften av finansieringen till jordbrukarstöden, ungefär 15,7 miljarder av totalt 29,5 miljarder under perioden 2014-2022.


  Lena Kundtjänst
 • Stort Tack för detta, Lena!

  En annan fråga: Hur stor del av de matväxter som odlas i Sverige blir till föda för djur respektive för humankonsumtion?


  Stefan B Nilsson
 • Hej Stefan!

  Jag har hört mig för och tyvärr verkar det som att vi inte har dessa uppgifter på Jordbruksverket.
  Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.