Jordbruksstatistik

Hej!

Jag undrar om det finns statistik för olika jordbruksmark som man kan använda för att bedöma till exempel hur många som sysselsätts, indelningar, kvalitet eller annat som kan användas för att bedöma markens brukningsvärde.

Bakgrunden till frågan är att för att föreslå exploatering på jordbruksmark ska enligt "Kommunens arbete med
jordbruksmarkens värden
– ett stödverktyg" tre frågor utredas där en av dessa är "Är jordbruksmarken brukningsvärd?"

Kommentarer

 • Hej Josefine!

  Vi har inget enkelt sätt att bedöma markens brukningsvärde.
  Det kan nog bero på många faktorer, om det är åker eller betesmark, vad som odlas på åkermarken, om det är ekologisk mark eller ej m.m.
  Statistik som kan visa värdet på marken är bl.a. priser på jordbruksmark, arrendepriser på jordbruksmark, skördeavkastningar.


  Priser och arrendepriser
  Pris på jordbruksmark och arrendepris på jordbruksmark redovisas på produktionsområdesnivå (8 indelningar) och NUTS2-områden (sammanslagningar av län, också 8 indelningar (6 indelningar för arrendepriser)). Produktionsområde är bättre att använda för att värdera marken eftersom indelningen till viss del beror på odlingsförutsättningar.
  Kartor för indelningarna finns här.

  Statistik över tid är lättast att ta fram i vår statistikdatabas under ”Priser och prisindex” -> ”Priser” -> ”Mark- och arrendepriser”.

  Vill du läsa mer om statistiken, kvaliteten på statistiken och hur statistiken tagits fram rekommenderas pdf-filerna på följande sidor:

  Priser på jordbruksmark

  Arrendepriser på jordbruksmark


  Skördeavkastningar
  Skörd redovisas på län eller produktionsområden. I statistikdatabasen finns uppgifterna under ”Skörd av jordbruksväxter”. Mer information om statistiken, kvaliteten och hur den tagits fram finns i pdf:er här.

  Det finns också normskördar. Förutom för län och produktionsområden redovisas normskördar på skördeområden, om det finns tillräckligt underlag. Tabell 5a-5c spannmål och tabell 6a-6b oljeväxter. På denna sida går det att läsa lite om skördeområden och även produktionsområden och NUTS-indelningar


  Markklassificering på 1960-talet
  På 1960-talet klassades åkermarken i 10 olika klasser, tyvärr har vi inte råmaterialet så vi kan inte koppla klassificeringen till församlingar eller en ännu lägre indelning. Men vi skriver lite om det i vår blogg, Jordbruket i siffror.


  Svaret kommer från Statistikenheten.

  Lena Kundtjänst
 • Tack för svar!
  Josefine

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.