Jag har sett en sammetsgeting - ska jag anmäla det någonstans?

Sammetsgetingen är en invasiv främmande art som Naturvårdsverket har ansvar för.

Här på Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om sammetsgetingen: Sammetsgeting (naturvardsverket.se)

Du kan även rapportera eventuella fynd till Artportalen: Rapportera invasiva arter (artfakta.se)
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.