Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Jag är legitimerad sjuksköterska - kan jag då arbeta som legitimerad djursjukskötare?

I dagsläget finns inte någon möjlighet för nya sjuksköterskor att få ett godkännande inom djurens hälso- och sjukvård och därmed jobba på motsvarande nivå som djursjukskötare.

Tidigare fanns det möjlighet för legitimerade sjuksköterskor att ansöka om godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård efter att de hade gått en tilläggsutbildning och som godkänd legitimerad sjuksköterska får man göra i stort sett samma arbetsuppgifter som en legitimerad djursjukskötare. Möjligheten att kunna bli godkänd har dock tagits bort för sjuksköterskor (vilket inte påverkar de sjuksköterskor som redan har ett godkännande sedan tidigare).

För att en sjuksköterska skulle få ett godkännande krävdes tidigare två års kliniks erfarenhet från arbete som legitimerad inom humanvården och sedan att man gick en tilläggsutbildning på SLU. Intresset för att gå kursen har varit så lågt att den togs bort. Det låga intresset berodde förmodligen på att utbildningen var en så kallad uppdragsutbildning där SLU tog ut full kostnadstäckning för kursen. Det har inte funnits någon politisk vilja att använda skattepengar för att konvertera sjuksköterskor från humanvården till att börja jobba inom djurens hälso- och sjukvård. Kostnaden för utbildningen var därmed hög.

I dagsläget kan legitimerade sjuksköterskor som vill jobba som djurvårdare på utökad nivå ansöka om dispens från kravet på att ha gått en grundkurs i läkemedelshantering (D9). Du som vill ansöka skickar ett brev eller ett mejl till Jordbruksverket där du talar om vad du vill och bifogar din adress samt en kopia (scannad eller som papper) på din legitimation.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.