Jag är legitimerad sjuksköterska - kan jag då arbeta som legitimerad djursjukskötare?

I dagsläget finns ingen möjlighet för nya sjuksköterskor att få ett godkännande inom djurens hälso- och sjukvård och därmed jobba på motsvarande nivå som en djursjukskötare.

Tidigare fanns möjligheten för legitimerade sjuksköterskor att ansöka om godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård efter att de hade gått en tilläggsutbildning vid SLU. Möjligheten att kunna bli godkänd har dock tagits bort eftersom intresset för att gå kursen var så lågt. Det låga intresset berodde förmodligen på att utbildningen var en så kallad uppdragsutbildning där SLU tog ut full kostnadstäckning för kursen. Det har inte funnits någon politisk vilja att använda skattepengar för att konvertera sjuksköterskor från humanvården till att börja jobba inom djurens hälso- och sjukvård. Kostnaden för utbildningen var därmed hög.

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta som djurvårdare på nivå 2 (tidigare kallad djurvårdare på utökad nivå). Detta får du göra utan att ansöka om det hos oss.

Här kan du kan läsa mer om vad som gäller för djurvårdare.
Kundtjänst (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.