Hur vet man vad som är fel/avvikelser och behöver ändras när man får sitt brev?

Avvikelser som hittas kommer att ha en beskrivning i brevet som skickas ut. Det kommer även finnas en sida på Jordbruksverkets webbplats med exempel som hjälper lantbrukare att tolka sina resultat.

I SAM Internet finns det ett kartlager som man kan ta hjälp av. Kartlagret visar en satellitbild över marken under maj månad då analysen av skiftesanvändningen gjordes.
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.