Till senaste kommentaren

Hur påverkar kemiska utsläpp från jordbruk Östersjön?

Hej, jag har lite funderingar kring Östersjön. Hur påverkas östersjön av kemiska utsläpp från jordbruk? Vilka föroreningar finns i östersjön som påverkats av kemiska utsläpp från jordbruk?
Isabelle Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Isabelle!

  Det är lite svårt att svara på en sådan fråga utan att veta vad du menar med kemiska utsläpp.

  Handlar det om utsläpp av kemikalier av typen bekämpningsmedel och kanske antibiotika från jordbruk och djurhållning?

  Eller handlar det om näringsämnen som rinner ut från marker, som kan komma från handelsgödselmedel (kemiskt framställda) eller från stallgödsel (ganska naturlig framställda men det är också kemiska ämnen) eller från nedbrytningsprocesser i marken (som ju också till slut blir kemiska ämnen).

  Kan du precisera din fråga lite mer så blir det lättare att svara dig?
  Maria Kundtjänst
 • Hej!
  Det jag undrade kring den frågan var vilka föroreningar som släpps ut via jordbruk och hur det påverkar Östersjön? Samt hur kan man minska de utsläppen?

  Isabelle
 • Hej Isabelle

  De viktigaste näringsämnena som kan läcka ut är från jordbruksmark är kväve och även fosfor. Det kan komma från stallgödsel eller från handelsgödsel om det är olämpliga förhållanden. Kväve kan finnas löst i vatten i marken och rinna ut med dräneringsvattnet. Men även ett kraftigt åskväder kan göra att det faller ner en hel del kväve med regnet och sedan kanske till Östersjön. Fosfor är inte så lättlösligt i vatten men kan följa med jordpartiklar vid kraftiga regn.

  Sedan 2001 har Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna och flera företag i lantbruksbranschen gemensamt drivit projektet Greppa Näringen för minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

  Det finns en text om jordbruket och övergödningen på Jordbruksverkets webbplats. Den handlar om övergödningspåverkan genom kväve och fosfor, men inte om miljögifter. Du hittar texten här.

  För att få tydligare svar om riskerna för att det kan läcka ut bekämpningsmedel är det bäst att ställa frågan till Naturvårdsverket. De har större kunskap om skadliga ämnen i naturen.

  Lena Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.