Till senaste kommentaren

Hur länge får en häst stå i en box?

Hej!
Jag undrar om det finns någon maxtid en häst får stå i en box (bortsett om den fått ordinerad boxvila)? Det enda jag hittar är att en häst får endast stå max 16 timmar/dag i spilta samt att den ska få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

Så om jag förstår det rätt så kan en häst så 23,5 timme/dag i en box och sen få springa av sig i en hage 30 min/dag?

Kommentarer

 • Hej Jenny!

  Djur ska enligt Djurskyddslagen (2018:1192) enligt 2 kap 2 § 2 hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende), och beteendestörningar förebyggs.

  Hur just hästar ska hållas och skötas regleras mer i detalj i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning.

  Om hästen hålls uppstallad i box finns det inte angivet hur många timmar per dygn hästar får hållas inom- respektive utomhus. I 5 kap 1§ står § står att hästar normalt sett dagligen ska ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. Vid anläggningar som var i drift i april 2019 får sådan rastning ske inomhus, i ridhus eller motsvarande, om det saknas möjlighet att anordna rastningen utomhus. För hästar som står uppstallade i spilta gäller dock att de normalt sett inte får hållas uppstallade i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn.

  Observera att djurskyddslagstiftningen och föreskrifterna anger miniminivån för vad som anses som acceptabel hästhållning i Sverige. Detta innebär inte att de beskriver vad som är optimalt för hästens välfärd. Om man har möjlighet är det naturligtvis bättre att erbjuda större möjlighet till rörelse och naturligt beteende.

  Djurskyddslagen och föreskrifterna hittar du i högerkanten på den här sidan under rubriken Bestämmelser.
  Lena Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.