Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur byter man djurhållare på ett befintligt SE-nummer?

Det finns två sätt att byta djurhållare på en befintlig produktionsplats:
  1. Via vår e-tjänst Anmäla djurhållning: Det man behöver göra då är att logga in, ange att man ska anmäla en ny produktionplats och fylla i alla uppgifter som man ska ha det. I sista steget, innan inskickandet så finns en meddelanderuta där man anger att man ska ta över befintligt nummer på platsen. Här är det också bra att ange om man ska ta över djuren som finns på platsen också. 
  2. Via blanketten Anmälan djurhållning: Här kryssar man i förändring och vilket SE-nummer det gäller och sedan fyller man i blanketten som vanligt. 
Tänk på att om du har ett bolag som står som djurhållare så behöver du även skicka in en fullmakt för att komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.